Cung cấp thiết bị và dịch vụ bảo trì

Thi công, Xây lắp công trình xây dựng

Đầu tư

Giới thiệu chung

Công ty cổ phần đầu tư Techno Việt Nam được thành lập theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 1015674165 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Trong quá trình phát triển công ty luôn chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên, nghiên cứu thị trường, mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Đến nay công ty đã có gần 50 cán bộ công nhân viên và kỷ thuật viên chính thức, làm việc trong nhiều lĩnh vực ở các bộ phận khác nhau với trình độ chuyên môn kỷ thuật cao

0.00 EUR

Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao.

0.00 EUR

Trung tâm gia công.

0.00 EUR

Camera ảnh nhiệt loại song ngắn

0.00 EUR

Thiết bị thu, phát sóng

0.00 EUR

Camera ảnh nhiệt

0.00 EUR

Phần mềm xử lý ảnh và bám bắt mục tiêu di động